Uuemaid teadustöid ja artikleid

Anette Ross

Tenser, Anton 2008. Northeastern Group of Romani Dialects. Manchester: The University of Manchester.
Ross, Anette 2017. Estonian Lotfitka Romani. University of Tallinn. (Eestis kõneldav roma keele Lotfitka murrak, eestikeelne kokkuvõte töö lõpus)
Ross, Anette 2016. Estonian Lotfitka Romani and its contact languages. Linguistic, Social and Cognitive Aspects of Language Contacts and Multilingualism. Philologia Estonica Tallinensis, Vol 1, 154–172.
Ross, Anette 2013. Eesti romade mitmekeelsus: keeleoskus, keelekasutus ja keelekasutuse mõjutajad. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool.
Granqvist, Kimmo K. & Tenser, Anton 2015. Romanikielen pohjoismurteiden variaatio. Idäntutkimus. 22, 3, p. 3-17 15 p. (Variatsioonid roma keele põhjamurretes)