Kasutatud kirjandus

Eva-Liisa Roht-Yilmaz

Ariste, Paul. 1940. Laiuse mustlased: mit einem Referat: Die Laiuse-Zigeuner. – Tartu Ülikooli Toimetused = Acta Universitatis Tartuensis/Dorpatensis. B, 50.1
Ariste Paul. 2012. Tükike lõunamaad Laiusel. Punalipp.15.04.1967.nr 45. Mustlaste raamat. Eesti Keele Sihtasutus.Tallinn. 69-74.
Blomster, Risto. 1999. Eesti mustlased enne Teist maailmasõda. Lohetapja. Pro Folkloristica 6: 36-41.
Euroopa Nõukogu. Roma Integration Estonia: online. https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/roma-integration-eu-country/roma-integration-estonia_en
Rahvaloendus 2011: online. Rahva- ja eluruumideloendus 2011. http://www.stat.ee/ee
IBS 2013 = Taustainfo: ülevaade romade olukorrast Eestis. Balti Uuringute Instituut. 2013.
Kukk, Tiit. 1983. Paul Ariste mustlaskeele uurijana. Keel ja kirjandus. 8: 433-440.
Lutt, Roman, Lembit Vaba, Jüri Viikberg. 1999. Mustlased. In: Viikberg Jüri, ed. Eesti rahvaste raamat: rahvusvähemused, -rühmad ja -killud. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus. 334-339.
Rahvastikuregister 2018: online. https://www.siseministeerium.ee/et/eesmark-tegevused/rahvastikutoimingud/rahvastikuregister
Roht, Eva-Liisa. 2011. Self-Identification and Self-Presentation of the Estonian Roma Media, Human and Minority Rights, Kinship. Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond.
Ross, Anette. 2016. Estonian Lotfitka Romani and its contact languages. Philologia Estonica Tallinnensis. 1: 154-174.
Tali, Margaret Kersti Kollom, Mari-Liis Velberg. 2007. Naised Eesti mustlaskogukondades: Uuringu aruanne. Tallinn.
Tenser, Anton, Kimmo Granqvist. 2015. Romanikielen pohjoismurteiden variaatio. Idäntutkimus. 3: 3-17.
The Situation of Roma in Latvia. 2003. Latvian Center for Human Rights and Ethnic Studies.Weiss-Wendt, Anton. 2003. Extermination of the Gypsies in Estonia during World War II: Popular Images and Official Policies. Holocaust and Genocide Studies. 17(1): 31-61.

Tekst on algselt avaldatud inglise keeles Factsheets on Roma internetileheküljel, (http://romafacts.uni-graz.at/), mida toetab Euroopa Nõukogu. Sealt leiab mitmekülgset informatsiooni eri riikides elavate romade ajaloo, keele, kultuuri, kirjanduse jm kohta.