Romad Eestis

Eva-Liisa Roht-Yilmaz

Varem olid romad Eestis suviti rändava elustiiliga ning töötasid hobuseparsnike ja ennustajatena, tegelesid naha- ja metallitööga, aga olid ka raimtaimetundjad ja tegelesid rahvameditsiiniga. Kogukond, kuigi paikne, on tänapäevani suutnud hoida oma traditsioone, aga hinnatakse ka oma laste kooliharidust. Eesti romad räägivad peamiselt roma keele Läti, aga ka Vene dialekti, sest romad on liikunud Eestis alale just nendest riikidest. Teise maailmasõja ajal oli romade saatus traagiline ning kogukonda tabasid suured kaotused. Muutused, mis on kaasnenud erinevate poliitiliste, sotsiaalsete ja majanduslike süsteemidega, on mõjutanud romade ametivalikuid ja perekondade elulaadi. Muutuv maailm loob aina uusi väljakutseid, millega romad üritavad kohaneda ning samas hoida oma kultuuri ja kombeid, mis põhinevad romanipenil (reeglid, keelud ja maailmavaade, mis eraldab romasid mitteromadest; roma identiteedi alus)