Roma keele õpetamine

Anette Ross

Mõnedes riikides õpetatakse roma keelt koolis vähemuskeelena või antakse romadele emakeelset õpetust. Näiteks Soomes ja Rootsis on roma lastel võimalik õppida roma keelt koolis emakeele tundides. Lisaks emakeele tundidele pakub Rootsi ka võimalust õpida roma-rootsi kakskeelses koolis, kus pool õppetööst on roma keeles. Sellisel juhul on kirjakeel välja arendatud, on kokku lepitud ühises kirjapildis, grammatikas ja sõnavaras.