Üldised andmed

  • Rahvastikuregistri 31.12.2021 andmetel elab Eestis 676 romat, kes moodustavad 0,05% Eesti rahvastikust, Arvukaimalt elab romasid Valga vallas, 202.
  • 39% romadest on Eesti kodanikud, 40% Läti kodanikud, 12 % Venemaa Föderatsiooni kodanikud, 9% määratlemata kodakondsusega ning 0,4% muu riigi kodakondsusega.
  • 23% romadest on vanuses 0-17 a, 14% 18-29 a, 21% 30-44 a, 30% 45-64 a ning 12% 65a ja vanemad.
  • 58% romadest on sündinud Eestis, 30% Lätis, 9% Venemaal ning 3% teistes riikides.
  • 62% romadest kõneleb emakeelena roma keelt, 21% vene keelt, 10% eesti keelt 6% läti keelt ning 1% mõnda teist keelt.
  • Võõrkeelena kõneleb eesti keelt 19% romadest, vene keelt 65% ning inglise keelt 12%.