Kokkuvõte

Eva-Liisa Roht-Yilmaz

Roma kogukonnal on õnnestunud säilitada oma keel, kultuur ja kombed, kuigi nüüd ollakse paiksed ega tehta enam hobustega seotud töid. Kauplemine ja äri tegemine ning ennustamiskunst eksisteerivad elatise teenimise viisidena endiselt, kuigi nooremal põlvkonnal on erinevate ametite kasuks otsustamisel rohkem valikut. Sellegipoolest on kõrgema haridustaseme ja paremate töövõimaluste saavutamine oma kultuuri kaotamata endiselt teema, mida roma aktivistid esile tõstavad.