Huvitavat lugemist

Anette Ross

Paul Ariste „Mustlaste raamat” (2012)

Raamatusse on kogutud keeleteadlase Paul Ariste artiklid romade ja roma keele kohta. Raamatust leiab ka 1938. aastal välja antud raamatu „Romenge paramiši. Mustlaste muinasjutte”, milles on kolm Paul Ariste kogutud romakeelset muinasjuttu ja nende eestikeelsed vasted. Koostanud Urmas Sutrop.

Mānušs, Leksa, Jānis Neilands, Kārlis Rudevičs „Čigānu-latviešu-angļu etimoloġiskā vārdnīca un latviešu-čigānu vārdnīca”  (1997)

Roma-läti-inglise keele etümoloogiline sõnaraamat sisaldab roma keele läti murde sõnavara, millele on lisatud teave sõnade päritolu kohta ning tõlked läti ja inglise keelde. Sõnaraamatu teises osas on läti-roma sõnaraamat. Samuti on sõnaraamatu esimeses osas ära toodud näitelauseid.