Sotsiaalmajanduslik seisund

(Rahvastikuregister, Maksu- ja Tolliamet, 1.01.2019)

Hõiveseisund Tööalane seisund arv osakaal
alla 15-aastane 140 21,1%
hõivatu palgatöötaja 98 14,8%
palgatöötajatega ettevõtja 5 0,8%
üksikettevõtja 4 0,6%
pensionär 72 10,9%
töötu 166 25,0%
õppur 19 2,9%
muu 159 24,0%
KOKKU 663 100%