Roma keele ajalugu

Anette Ross

Roma keel ehk mustlaskeel on suurimaid vähemuskeeli Euroopas. Seda keelt kõneleb umbes 3–4,6 miljonit roma. Rahvas ja keel on oma nime saanud romakeelse sõna roma ’inimesed’ järgi. Roma keel on indo-aaria keel, mis sarnaselt paljudele Euroopas räägitavatele keeltele kuulub indo-euroopa keelte hulka. Peale roma keele on indo-aaria keeled ka Indias kõneldavad hindi, pandžabi, urdu ja usu- ning teaduskeelena säilinud sanskriti keel. Roma ja india keelte sarnasust märgati 18. sajandil ning alates sellest on uuritud roma keelt kui üht india keelt.

Arvatakse, et romad lahkusid India aladelt umbes 10. sajandil ja jõudsid Euroopasse 14. sajandil. Teekonnal Indiast Euroopasse läbisid romad Pärsia, Armeenia ja Bütsantsi. Sellest teekonnast annavad aimu roma keelde tulnud laensõnad ja häälduse muutumine. See teekond on ühine kõigile romadele ning seetõttu on nendest keeltest laenatud sõnu kõigis roma murretes. Pärast Balkanile jõudmist hakkasid väiksemad roma rühmad Euroopas eri suundades liikuma ning murded hakkasid teineteisest kaugenema. Roma keele murded said mõjutusi erinevatest kontaktkeeltest ja seetõttu ei pruugi tänapäeval erinevate roma murrete kõnelejad üksteisest aru saada.