Haridustase

15-aastaste ja vanemate romade kõrgeim lõpetatud haridustase
 (Allikas Statistikaamet, RL 2021)
 • Hariduseta 53
 • Algharidus 127
 • Põhiharidus 203
 • Kutseharidus koos põhihariduse omandamisega jakutseharidus põhihariduse baasil 5
 • Üldkeskharidus 72
 • Kutsekeskharidus 17
 • Kutseharidus  keskhariduse baasil 11
 • Keskeriharidus keskhariduse baasil 13
 • Bakalaureus või  sellega võrdsustatud haridus, rakenduskõrgharidus 5
 • Magister või sellega võrdsustatud 8
 • Haridus teadmata 35

Romade hõiveseisund

(Allikad Statistikaamet ja Maksu- ja Tolliamet, 1.01.2022)

 • Romade arv kokku 677
 • Majanduslikult aktiivne 211

 • …hõivatud 105

 • …töötud 106

 • Majanduslikult mitteaktiivne rahvastik 466

 • …alla 15-aastased 128

 • …pensionärid või kapitalitulu saajad 84

 • …õppurid 31

 • …muud mitteaktiivsed 222

(Allikas: Statistikaamet, Maksu- ja Tolliamet, 1.01.2022)

 • Tööga hõivatud romad kokku 105
 • Palgatöötajad 103 
 • Palgatöötajatega ettevõtjad 1
 • Muud hõivatud 1

 

HÕIVE MÄÄR 2021 viimasel töönädalal  18,3%