Eesti roma
platvorm

Projekt ESTROM

2017.-2018. aastal viis Kultuuriministeerium Euroopa Komisjoni toetusel ellu romade lõimumist toetava projekti (ESTROM), mille eesmärgiks oli edendada lõimumise sidusrühmade, romade, kohalike omavalitsuste ja riigiinstitutsioonide koostööd ja dialoogi.

Projekt ESTROM 2

2019. aasta augustis käivitas Kultuuriministeerium Euroopa Komisjoni toetusel romade lõimumist toetava projekti (ESTROM 2), et edendada lõimumise sidusrühmade, romade, kohalike omavalitsuste ja riigiinstitutsioonide koostööd ja dialoogi.

Projekt ESTROM 3

1.04.2021 jätkas Kultuuriministeerium Euroopa Komisjoni toetusel  romade lõimumist toetava projektiga ESTROM eesmärgiga edendada lõimumise sidusrühmade, romade, kohalike omavalitsuste ja riigiinstitutsioonide koostööd ja dialoogi ehk arendada välja roma platvorm.