Projekt ESTROM 2

1.08.2019-31.10.2020 viis Kultuuriministeerium Euroopa Komisjoni toetusel  ellu romade lõimumist toetava projekti (ESTROM 2) edendamaks lõimumise sidusrühmade, romade, kohalike omavalitsuste ja riigiinstitutsioonide koostööd ja dialoogi ehk arendada välja roma platvorm.

Projekti eesmärkideks olid:

– tuvastada roma noored ja roma naised, kes on huvitatud kodanikuühiskonnas aktiivsest osalusest ja pakkuda neile koolitusi, mis toetavad eesmärki saada tulevikus roma kogukonna eestkõnelejaks ja/või roma mediaatoriks koolide ja kohalike omavalitsuste ning roma perede ja kogukonna vahel;

– ergutada mitmepoolset koostööd romade lõimumise soodustamiseks kohalikul, riiklikul ja Baltimaade tasandil;

– romade lõimumistegevuste kavandamiseks vajaliku informatsiooni kogumine ja levitamine;

– Kultuuriministeeriumi romade lõimumise nõukoja ja kohalike omavalitsuste koostöö edendamine;

– Ühiskonna teadlikkuse tõstmine roma kultuurist ja ajaloost.

Viidi ellu järgmised tegevused:

  • 3 kahepäevast koolitust roma noortele, Pärnus (30. novembril-1.detsembril 2019), Toilas (4.-5.07.2020) ja Pühajärvel (10.-11.10.2020);
  • koolitused roma aktivistidele (17.06.2020, 24.10.2020. 25.10.2020);
  • seminar roma lastega töötavatele õpetajatele (1. novembril 2019 Tartus);
  • sidusrühmade nõupidamised kohalikes omavalitsustes (6.02.2020 Valgas);
  • romade lõimumist toetava võrgustiku veebisaidi uuendamine;
  • statistiline uuring Eesti romade sotsiaalmajandusliku toimetuleku kohta (detsember 2019) https://stg.blueglass.ee/estrom/;
  • roma holokausti mälestuspäeva üritused (10.augustil 2019);
  • roma kultuuri festivali ROMFEST2020 üritused (15. august 2020);
  • Eesti roma noorte osalemine Baltimaade noorte roma aktivistide töötoas „Sare Khetene 2020“ Riias 14.-16.07.2020.