Projekt ESTROM 3

1.04.2021 jätkas Kultuuriministeerium Euroopa Komisjoni toetusel  romade lõimumist toetava projektiga ESTROM eesmärgiga edendada lõimumise sidusrühmade, romade, kohalike omavalitsuste ja riigiinstitutsioonide koostööd ja dialoogi ehk arendada välja roma platvorm. Projekti periood on 24 kuud.

Projekt keskendub romade aktiivsema osaluse toetamisele ühiskonnaelus, roma ja mitteroma noorte koostöö edendamisele, Baltimaade koostöö arendamisele, kohalike omavalitsuste kaasatuse suurendamisele romade lõimumisprotsessis ning roma ajaloo ja kultuuri tutvustamisele.

2021. on ellu viidud järgmised tegevused:

 • Roma festivali ROMFEST2021 Tallinnas, Eesti Vabaõhumuuseumis;
 • vabatahtliku töö alane koolitus roma aktivistidele;
 • 3 roma naiste majanduslikku aktiveerimist toetavat koolitust;
 • roma holokausti mälestuspäeva tähistamine Kalevi-Liival ja Tallinnas.

2022. aastal toimusid projekti raames järgmised tegevused:

 • Roma holokausti mälestuspäeva tähistamine Kalevi-Liival ja Tallinnas;
 • Roma rahvuspäeva kontsert ROMFEST 2022 Tallinnas Vene Kultuurikeskuses ja ansambli „Romano Kheliben“ esinemine Valga-Valka linnapäevadel;
 • Eesti ja Läti roma naiste koolitus Pärnus;
 • Roma aktivistide koolitus Leedus;
 • Eesti ja Läti roma noorte koolitus Riias;
 • Seminarid romadega töötavatele õpetajatele Tartus ja Tallinnas;
 • Töötuba roma noortele ja noorsookeskuste töötajatele Vanaõues.

2023. aastal viidi ellu:

 • Roma rahvuspäeva (8. aprill) kontsert Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses;
 • Statistiline uuring Eesti romadest;
 • Valga Vallavalitsuse, Valga romade ja romade lõimumise nõukoja kohtumine Valgas ning Valga roma noortekeskuse avaüritus;
 • Eesti ja Läti roma naiste koolitus Riias;
 • Eesti ja Läti roma noortekoolitus Tallinnas;
 • 2 seminari romadega töötavatele õpetajatele Tartus;
 • Töötuba roma noortele ja noorsookeskuste töötajatele Kihnus;
 • Roma mentorite töötoad Pärnus ja Riias.