Projekt ESTROM

2017.-2018. aastal viis Kultuuriministeerium Euroopa Komisjoni toetusel ellu romade lõimumist toetava projekti (ESTROM), mille eesmärgiks oli edendada lõimumise sidusrühmade, romade, kohalike omavalitsuste ja riigiinstitutsioonide koostööd ja dialoogi, ehk luua Eesti roma platvorm.

Projekti eesmärgiks oli:
– selgitada välja lõimumise kohaliku tasandi sidusrühmad ja ärgitada nende vahelist koostööd;
– tuvastada roma noored ja roma naised, kes on huvitatud kodanikuühiskonnas aktiivsest osalusest ja seda toetavatest koolitustest eesmärgiga saada tulevikus roma kogukonna
eestkõnelejaks ja/või roma mediaatoriks koolide ja kohalike omavalitsuste ning roma perede ja kogukonna vahel;
– roma organisatsioonide võimestamine;
– romade lõimumistegevuste kavandamiseks vajaliku informatsiooni kogumine ja levitamine;
– Kultuuriministeeriumi romade lõimumise nõukoja ja kohalike omavalitsuste koostöö  edendamine.

Projekti käigus viidi ellu:
· 4 koolitust roma noortele (13.-15. aprillil Tallinnas, 25.-27. mail Vaiblas, 28. juunil Valgas ja 28.-29. juulil Laulasmaal);
· 3 koolitust noortele roma aktivistidele;
· seminar roma lastega töötavatele õpetajatele (14. juunil Tartus);
· sidusrühmade nõupidamised Tartus ja Valgas (2. juulil);
· roma lastega töötavate pedagoogide veebiküsitlus;
· uuring „Eesti romade kuuluvustunne ja osalemine ühiskonnaelus“;
· romade lõimumist toetava võrgustiku veebisaidi loomine;
· roma holokausti mälestusüritus (augustis 2017).

Üritustest võttis osa 132 erinevat, valdavalt roma taustaga inimest, kellest paljud osalesid erinevatel üritustel.