Romade lõimumisenõukoda

Nõukoja liikmed (seisuga aprill 2024):

Anne-Ly Reimaa – Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse nõunik, esimees

Annika Sepp    –    Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööhõive osakonna nõunik

Ave Härsing    –    Integratsiooni Sihtasutuse kultuurilise mitmekesisuse valdkonna juht

Farida Lazartšuk    –    MTÜ Euroopa Romade Foorum Eestis liige

Helena Viks    –    Pärnu Linnavalitsuse lõimumise projektijuht

Kaili Siimsen    –    Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse osakonna peaspetsialist

Mark Anissimov    –    MTÜ Shukar Roma juhatuse liige

Merike Puura    –    Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna rahvakultuuri peaspetsialist

Sirje Puusepp    –    Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse juhtivspetsialist

Zalina Dabla    –    MTÜ Euroopa Romade Foorum Eestis juhatuse liige

Taavi Koppel    –    Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi võrduspoliitika osakonna nõunik